Los Ultomapeluches

Realizados por Susana Monzón.
Aquí de frente:

Aquí de espaldas:

Aquí
2 Tomasicas:


Aquí
2 Iron Peluches: